Deze informatie is pas beschikbaar na de algemene vergadering.